Hydraulika siłowa

Oferujemy ponad 200 różnych rozwiązań konstrukcyjnych uszczelnień połączeń ruchomych, w których zastosowano najnowsze surowce. Podstawowym materiałem stosowanym w oferowanych uszczelnieniach są mieszanki gumowe na bazie kauczuków naturalnych i syntetycznych oraz elastomery termoplastyczne np. poliuretany. Obecna oferta to ponad 120 mieszanek gumowych o różnych właściwościach i zastosowaniach w zakresie twardości od 40 do 92 ShA. Wyroby te cechuje odporność na temperaturę środowiska (do 250 C), mrozoodporność (już od - 60 C) oraz możliwość pracy w różnych środowiskach (woda, powietrze, oleje hydrauliczne i silnikowe, ciecze hydrauliczne, płyny hamulcowe itp.). Oprócz wymienionych tworzyw dostępne są również uszczelnienia wykonane z poliacetalu, policzterofluoroetylenu (PTFE) oraz jego kompozytów.

Spośród szerokiej gamy dostępnych w naszej ofercie uszczelnień do najczęściej stosowanych należą: - uszczelnienia wałków obrotowych typu A (simmerringi) jedno - lub dwuwargowe,

- pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym typu O (oringi),
- pierścienie uszczelniające o przekroju prostokątnym typu OP
- pierścienie uszczelniające typu U i V,
- pierścenie uszczelniające podkładkowe typu P,
- pierścienie uszczelniające tkaninowo-gumowe typu UT i VT,
- pakiety uszczelniające prowadzące typu K,
- pierścienie zgarniajace typu Z, ZZ, ZBL
- uszczelnienia czołowe elastyczne typu ACA,
- wyroby z PTFE - pierścienie oporowe typu SO, PE i ZE,
- wyroby z PTFE - zestawy uszczelniajace typu OW, D3

Poznaj nasze promocje
Nasi dostawcy