Łożyska

ŁOŻYSKA KULKOWE ZWYKŁE

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe i dwurzędowe, z blaszkami ochronnymi lub z uszczelkami gumowymi serii : 160, 161, 618, 619, 60, 62, 63, 64, ( Z, 2Z, RS, 2RS), 42, 43. 

Łożyska kulkowe zwykłe mają szczególnie szeroki zakres zastosowania. Są one proste w budowie nierozłączne, zdolne do pracy przy wysokich prędkościach obrotowych. Dzięki tym właściwościom, a także niskiej cenie,łożyska kulkowe zwykłe są najbardziej rozpowszechnionym rodzajem łożysk.

ŁOŻYSKA KULKOWE WAHLIWE

Łożyska kulkowe wahliwe z otworem walcowym lub stożkowym, również z uszczelnieniami, a także z szerokim pierścieniem wewnętrznym serii : 12, 13, 14, 22, 22-2RS, 23, 23-2RS, 112, 113. 

Łożyska kulkowe wahliwe mają dwa rzędy kulek i kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego, co pozwala na swobodne wzajemne ustawienie się pierścieni i na kompensację nieznacznej niewspółosiowości wału w stosunku do oprawy. Łożyska te są więc szczególnie zalecane do zastosowań, w których niewspółosiowość może się zwiększać na skutek ugięcia wału lub błędów montażu.

ŁOŻYSKA WALCOWE

Łożyska walcowe jednorzędowe serii : NU, N, NJ, NUP, NU+HJ, NJ+HJ Łożyska walcowe z pełną liczbą wałeczków, jednorzędowe serii NCF, NJG Łożyska walcowe z pełną liczbą wałeczków, dwurzędowe serii NNCL, NNCF, NNC, NNF,SL Łożyska walcowe krzyżowe serii MMXC Łożyska walcowe dwu- i wielorzędowe z otworem walcowym i stożkowym serii NN, NNU

ŁOŻYSKA STOŻKOWE

Łożyska stożkowe jednorzędowe, dwurzędowe i czterorzędowe serii 302, 303, 313, 320, 322, 323, 330, 331, 332, i inne oznaczenia w zależności od producenta. Łożyska stożkowe mają stożkowe bieżnie w pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym, między którymi umiejscowione są wałeczki stożkowe. 

Wierzchołki wszystkich powierzchni stożkowych zbiegają się w jednym punkcie na osi łożyska. Wskutek tego uzyskuje się optymalne warunki toczenia w łożysku. Ze względu na swą konstrukcję łożyska stożkowe nadają się do przejmowania obciążeń złożonych (promieniowych i osiowych).

ŁOŻYSKA SKOŚNE

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe serii 70, 719, 72, 73, mogą przenosić obciążenia osiowe tylko w jednym kierunku. Obciążenie promieniowe działające na łożysko powoduje powstanie w nim siły osiowej, którą należy zrównoważyć siłą o przeciwnym zwrocie. Z tego względu łożyska skośne pracują parami. Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe, dwukierunkowe (z dzielonym pierścieniem wewnętrznym) serii QJ2, QJ3, posiadają bieżnie tak ukształtowane, że obciążenia osiowe przejmowane są w obu kierunkach. Łożyska kulkowe skośne dwurzędoweserii 32, 33, 32-2Z, 33-2Z, 32-2RS, 33-2RS, odpowiadają pod względem budowy dwóm łożyskom kulkowym skośnym jednorzędowym w układzie O. Łożyska dwurzędowe mogą przenosić wysokie obciążenia promieniowe i przejmować obciążenia osiowe w obu kierunkach.

ŁOŻYSKA BARYŁKOWE

Łożyska baryłkowe serii 202, 203, 213, 222, 223, 230, 231, 232, 239, 240, 241, 292, 293, 294. Łożyska baryłkowe jednorzędowe są szczególnie przydatne w konstrukcjach, od których wymaga się dużej zdolności przenoszenia obciążeń promieniowych i wyrównywania odchyłek współosiowości. Stosuje się łożyska baryłkowe jednorzędowe z otworem walcowym i stożkowym. Łożyska baryłkowe dwurzędowe mają dwa rzędy baryłek ze wspólną kulistą bieżnią na pierścieniu zewnętrznym oraz dwie bieżnie na pierścieniu wewnętrznym umiejscowione skośnie w stosunku do osi łożyska. Łożyska baryłkowe są wahliwe i w związku z tym nie są wrażliwe na pewne niewspółosiowości wału w stosunku do oprawy lub na ugięcia wału. Łożyska te, obok obciążeń promieniowych, mogą również przejmować obciążenia osiowe w obu kierunkach. Łożyska te również są dostępne zarówno z otworem walcowym jak i stożkowym.

ROLKI

Rolki prowadzące są łożyskami tocznymi z grubościennym pierścieniem zewnętrznym i są przystosowane do przejmowania dużych, także udarowych obciążeń. 

Rolki te stanowią gotowe do zabudowy elementy maszynowe i mogą być montowane bezpośrednio do różnego rodzaju mechanizmów krzywkowych, prowadnic, urządzeń transportowych itp. Rolki prowadzące mogą być dostarczane z kulistą lub walcową powierzchnią zewnętrzną.

ŁOŻYSKA IGIEŁKOWE

Łożyska igiełkowe w wykonaniach HK, BK, NA, RNA, NK, NKS, NKI, NKIS, NKIA, NKIB, NJA, DNJB, NKJA, NKJB, NAXK, NAXR, NX, NKX, NKXR, RNAO, NAO, K, KZK, KBK. 

Oferujemy wiele różnych wykonań łożysk igiełkowych:

ŁOŻYSKA WZDŁUŻNE

Łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe nadają się do przejmowania obciążeń osiowych w jednym kierunku i mogą ustalać wał osiowo tylko w jednym kierunku; nie mogą natomiast przejmować obciążeń promieniowych. Łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkoweserii 511, 512, 513, 514 Łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe z pierścieniem kulistym i podkładką serii 532, 533, 534 Obciążenia osiowe działające w obu kierunkach przenoszą łożyska kulkowe wzdłużne dwukierunkowe, dzięki czemu mogą być stosowane jako łożyska ustalające wał w obu kierunkach. Nie mogą jednak przejmować obciążeń promieniowych. Łożyska z kulistymi powierzchniami osadzenia pierścieni zewnętrznych przy współpracy z wklęsłymi powierzchniami kulistymi podkładek lub bezpośrednio z kulistymi gniazdami oprawy umożliwiają wyrównanie niewspółosiowości.

ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE

Poznaj nasze promocje
Nasi dostawcy